Spotkanie w sprawie uciążliwości dla mieszkańców gminy Łask wynikających z funkcjonowania firmy TWK-ZAG sp. z o.o.

W dniu 30 lipca 2020 roku w Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie mające na celu omówienie skuteczności procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów oraz jednoznaczne ustalenie organów administracji publicznej, które taką działalność firm kontrolują. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Burmistrza Łasku Pana Gabriela Szkudlarka z udziałem Posła na Sejm RP Pana Tomasza Rzymkowskiego, asystentki Senatora RP Pani Aleksandry Kolasy, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Sieradzu Pani Antoniny Wojtczak, członka Zarządu Powiatu Pana Roberta Szczepaniaka, przedstawicieli Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, przedstawicielki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku, radnych Rady Miejskiej w Łasku i przedstawicieli firmy TWK-ZAG sp. z o.o.

 

Załączniki: