Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 15.02.2021 r. zostało wydane przez tutejszy organ postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Łask” jako rozwiązanie modelowe dla zrównoważonego rozwoju regionu ze specjalnym uwzględnieniem adaptacji dorzeczy do zmian klimatu z uwagi na przedłożenie przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki: