Zamówienia publiczne

Wykonanie I etapu robót w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okupie Małym"

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
31 lipiec, 2020 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorczynie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
16 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
31 lipiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
31 lipiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 lipiec, 2020
Termin składania ofert: 
20 lipiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 lipiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa ulicy Łącznej i Dolnej w Kolumnie

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
15 maj, 2020
Termin składania ofert: 
1 czerwiec, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
1 czerwiec, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
8 maj, 2020
Termin składania ofert: 
25 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
25 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
5 maj, 2020
Termin składania ofert: 
20 maj, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
20 maj, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość