Zamówienia publiczne

Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Łask

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
3 listopad, 2020
Termin składania ofert: 
16 listopad, 2020 - 09:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Rozbiórka budynku handlowo-usługowego położonego w Łasku przy ul. Warszawskiej 42

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
3 listopad, 2020
Termin składania ofert: 
12 listopad, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Przebudowa ul. Jastrzębiej we Wronowicach

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
1 październik, 2020
Termin składania ofert: 
16 październik, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
16 październik, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
15 wrzesień, 2020
Termin składania ofert: 
30 wrzesień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
30 wrzesień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2020 r.

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
10 wrzesień, 2020
Termin składania ofert: 
25 wrzesień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
25 wrzesień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask"

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
7 wrzesień, 2020
Termin składania ofert: 
28 wrzesień, 2020 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
28 wrzesień, 2020 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14
Subskrybuje zawartość