Nieruchomości gminne na sprzedaż

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.

Lokalizacja: Anielin
Przeznaczenie: Brak planu miejscowego w studium: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności
Media: uzbrojenie wodociąg, energia elektryczna, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej
Liczba działek: 1
Lokalizacja: Łask
Przeznaczenie: zabudowa produkcyjno-usługowa
Media: prąd, woda
Liczba działek: 2
Lokalizacja: Orchów
Przeznaczenie: budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Media: dostęp do infrastruktury technicznej o charakterze sieciowym – energii, wody, kanalizacji, telefonu
Liczba działek: 2
Lokalizacja: Bałucz (obok przychodni)
Przeznaczenie: Dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są to „tereny produkcyjne, magazynowe i produkcyjno-usługowe”. Ponadto działki znajdują się w strefie domniemanego założenia rezydencjonalno-obronnego i w strefie ochrony archeologicznej.
Media: energia elektryczna, dojazd drogą gruntową, ok 50m do drogi asfaltowej
Liczba działek: 3
Lokalizacja: Miejscowość Wrzeszczewice-Skrejnia
Przeznaczenie: pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Media: prąd, woda
Liczba działek: 3
Lokalizacja: Łask, przy ul. Objazdowej (obręb 12)
Przeznaczenie: Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie usług, handlu, oświaty, administracji i kultury.
Media: energia elektrycza, kanalizacja, wodociąg
Liczba działek: 2