Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 2 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Łasku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2021 rok.                                                                                                                                                               

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.;
  2. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności- klasa PKD;
  3. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (jeżeli producent rolny złożył dokument w I- półroczu 2021 r. przynosi jej kopię);
  4. Wszystkie aktualne umowy dzierżawy, również te zarejestrowane.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 21).

We wniosku należy podać numer konta bankowego, na które będzie dokonywany zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi 100,00 zł (100 l x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych) oraz 30,00 zł (30 l x 1 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 1-29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.