Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach


 

Gmina Łask informuje,  że zakończono realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach”.

W wyniku którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej obejmującą budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, dwóch przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami  to  ponad 4,3 km.

Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 00098-65150-UM0500180/19 zawartą w dniu 03.03.2020r., aneksowaną w dniu  06.08.2020r. - ANEKS NR 1 w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  oraz
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie numer 442/OW/PD/2020 z dnia 05.11.2020 r.

Całkowita wartość zadania: 1 455 130,69 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2013-2021:  843 089,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji pożyczki:  454 381,00 zł w tym: 136 314,00 zł dotacji  i 318 067,00 zł pożyczki.

 

Zapraszamy do przyłączania się do wybudowanej infrastruktury. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łasku.

 

www.zainwestujwekologie.pl