Wytyczne dla rolników zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Publikujemy wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.