Wystąpienie Burmistrza Łasku

Wystąpienie Burmistrza Łasku Pana Gabriela Szkudlarka do Pana Macieja Łuczaka Senator RP w sprawie problemu transportu odpadów z zagranicy i ich przetwarzania.