Świetlica Wiejska w Teodorach już otwarta

W miony weekend w Teodorach otwarto wyremontowaną świetlicę wiejską. Gmina Łask wsparła inwestycję środkami z budżetu wysokości 110 tys. zł (w tym 31 tys. zł to fundusz sołecki).

W dniu 20 listopada br. uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia Świetlicy Wiejskiej sołectwa Teodory oraz nowej siedziby dla Pań z Koła Gospodyń w Teodorach. Symboliczne przecięcie wstęgi, odsłonięcie tablicy pamiątkowej było okazją do złożenia podziękowań włodarzom gminy Łask, radnym gminy, lokalnym przedsiębiorcom i wszystkim zaangażowanym mieszkańcom sołectwa w prace związane z remontem.

Tak ważne dla naszej społeczności wydarzenie, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, Sejmu RP, gminy Łask, powiatu łaskiego, OSP ościennych miejscowości i Kół Gospodyń.

Wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości bardzo serdecznie dziękujemy za słowa uznania i piękne życzenia na dalszą działalność w prowadzeniu Świetlicy.

 

Sławomir Sobór

sołtys sołectwa Teodory

Galeria: 

Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach

Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach
Otwarcie świetlicy wiejskie jw. Teodorach