Uprawa maku i konopi włóknistych

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wystąpił z pismem  do tut.  urzędu o przekazanie informacji o planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na terenie gminy Łask w 2022 roku.

Wynika to z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który nakłada na sejmik województwa coroczne określenie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask w terminie do dnia 28 września 2021 roku.