Rusza kolejna edycja konkursu „Róża Przedsiębiorczości”!

Burmistrz Łasku serdecznie zaprasza przedsiębiorców z terenu gminy Łask do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Róża Przedsiębiorczości”.

Celem konkursu jest promocja gminy Łask poprzez popularyzację gospodarczych osiągnięć firm działających na terenie gminy Łask i promowanie przedsiębiorczości.

Do konkursu można przystąpić w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. poprzez wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnioną ankietę można przesłać w formie papierowej lub elektronicznej.

  • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w UM w Łasku
  • w formie elektronicznej - przesłać skan wypełnionej i podpisanej ankiety na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Aneta Możdżanowska - inspektor Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku:

  • tel. 43 676 83 58
  • e-mail: a.mozdzanowska@lask.pl.

 

Załączniki: