Rolniku zgłoś zwierzęta przez internet!

Portal IRZplus (https://irz.arimr.gov.pl) jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci internet.

Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.

 

Portal IRZplus umożliwia:

1. Składanie dokumentów IRZ dotyczących:

 • rejestracji siedziby stada
 • rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych
 • rejestracji zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu
 • zamówienie numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz
 • zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz
 • zamówienie duplikatów paszportu dla bydła

2. Przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad

3. Dodatkowe ułatwienia:

 • zarządzanie uprawnieniami pracowników posiadacza zwierząt
 • import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt
 • eksport danych do pliku CSV do dalszego wykorzystania
 • wydruki list: zwierząt, zdarzeń i siedzib stad w formie PDF
 • obsługę propozycji zgłoszeń / zdarzeń zwierzęcych wstawionych przez pracownika ARiMR
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowych powiadomień o propozycjach zgłoszeń / korekt
 • zgłoszenie oznakowania lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym
 • zgłoszenie przemieszczenia lochy z indywidualnym oznakowaniem
 • zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju gospodarczego lochy
 • przeglądanie danych dotyczących indywidualnie oznakowanych loch

Więcej informacji można uzyskać: