RECEPTA NA BIZNES! – dotacje na założenie firmy

Projekt unijny „Recepta na biznes” realizowany jest w partnerstwie dwóch podmiotów, tj. Centrum Edukacji CEiRON i HN Partners s.c.. Jego celem jest wspieranie młodych mieszkańców województwa łódzkiego w zakładaniu firm.

Dla każdego uczestnika oferuje się:

  • 60 h szkolenia z otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indywidualne w tworzeniu biznesplanu,
  • stypendium szkoleniowe,
  • jednorazową dotację na otwarcie firmy (23.050 zł),
  • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 2600 zł/m-c

Łącznie każdy uczestnik otrzyma ponad 38 tysięcy złotych.

Do projektu poszukiwane są osoby, które:

  • mają mniej niż 30 lat,
  • nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
  • zamieszkują (lub uczą się) w województwie łódzkim (poza Łodzią).
  • Rekrutacja ruszyła już 17 czerwca i potrwa do 6 lipca 2021.