Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku


 

Zadanie pod nazwą  „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku” otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021.

Kwota dofinansowania:  154 564 

Całkowita wartość projektu: 193 205 zł

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Zakres projektu obejmuje:

  • wykonanie progu zwalniającego płytowo - wyspowego z przejściem dla pieszych oraz  progu zwalniającego płytowo - wyspowego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów na ul. Jodłowej,
  • wykonanie przejść dla pieszych na ul. Szkolnej oraz ul. Orzechowej za pomocą oznakowania grubowarstwowego,
  • wykonanie oznakowania pionowego ze znakami aktywnymi dla wszystkich przejść w obrębie skrzyżowania,
  • montaż najezdniowych elementów odblaskowych,
  • wykonanie pasów ostrzegawczych z polimerobetonu na chodnikach przy strefie przejścia dla wszystkich przejść w obrębie skrzyżowania,
  • wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania.