Podpisanie umowy

W dniu 28.07.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku została podpisana umowa z firmą WŁODAN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Porszewice 31, 95-200 Pabianice na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści”. Kwota inwestycji wynosi 958.042,39 zł brutto a przewidywany termin zakończenie realizacji przedmiotu umowy do dnia 23.10.2020 r.