Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania

W piątek, 10 lipca mija termin, w którym wyborca może odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument wydaje urząd gminy lub miasta, w którym jest się ujętym w spisie wyborców.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć osobiście lub drogą mailową.

Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji, gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.