Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Polnej, ul. Wiosennej, ul. Generała Andersa, drogi gminnej nr 103240E w ramach zadania „Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej”.

Załączniki: