Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.

„Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach”

jest  realizowane przez gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Umowa o dofinansowanie środków z WFOŚiGW w Łodzi nr 226/OA/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji z dnia 28.07.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 919 224,04 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji pożyczki: 899 184,00 zł w tym: 

629 428,00 zł dotacji i 269 756,00 zł pożyczki.

Zadanie dotyczy poprawy gospodarki cieplnej Domu Ludowego w Łopatkach poprzez wykonanie modernizacji źródła ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii, wykonanie termomodernizacji budynku oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

 

www.zainwestujwekologie.pl