Między Łaskiem a Gorczynem powstanie ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego powstanie między Łaskiem a Gorczynem. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wyłonił wykonawcę inwestycji, o którą od długiego czasu zabiegał łaski samorząd i którą również współfinansuje. Ścieżka powstanie w przeciągu 12 miesięcy od podpisania umowy i z pewnością poprawi bezpieczeństwo w tej części gminy.

Podobne rozwiązanie planowane jest na odcinku Łask – Teodory. W tej chwili powstaje projekt przyszłej inwestycji.