Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Publikujemy Zarządzenie nr 99/2021 Burmistrza Łasku z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.