Kanalizacja we Wronowicach – podpisano umowę

Dzięki pomocy Zarządu Województwa Łódzkiego do gmin z regionu trafi 50 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni, sieci kanalizacyjne i wodne. 

Dziś gmina Łask podpisała umowę z samorządem województwa łódzkiego, na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach. Pomoc finansowa to ok. 2 mln zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi blisko 3,3 mln zł. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi, istnieje szansa na kolejne dofinansowanie wysokości 30%.

Prace ruszą w tym roku.