Inwestycje w bezpieczeństwo pieszych

Piesi to uczestnicy ruchu drogowego najbardziej narażeni na ciężkie obrażenia podczas wypadków. W zderzeniu z rozpędzonym autem stoją na straconej pozycji. Aby zapobiec wielu ludzkim tragediom nie wolno zapominać o wzajemnym szacunku oraz przestrzeganiu przepisów. Nie bez znaczenia jest też nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa dostosowana do nieustanie rosnącego ruchu po polskich ulicach.

Łaski samorząd otrzymał dofinansowanie wysokości 252.237,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021. Dofinansowane zostaną trzy projekty:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku”,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku”,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na placu 11 Listopada w Łasku” (za skrzyżowaniem pl. 11 Listopada - ul. Narutowicza - ul. Kościelna).

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie progów zwalniających płytowo-wyspowych z przejściem dla pieszych (i przejazdem dla rowerów na ul. Jodłowej), oznakowania pionowego ze znakami aktywnymi i poziomego grubowarstwowego, montaż najezdniowych elementów odblaskowych, wykonanie pasów ostrzegawczych na chodnikach oraz zapewnienie oświetlenia, tam gdzie pomiary wykazały konieczność doświetlenia przejść.

Zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.