Informacja dla rolników

Gmina Łask  planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym niezbędne jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem ww. programie proszeni są do składania formularzy  zgłoszeniowych w terminie do dnia 20.08.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku (Biuro Obsługi Interesanta).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łasku, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. nr 50) oraz na stronie www.lask.pl, w zakładce rolnictwo.

Gmina przystąpi do realizowania zadania pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie uprzedzam, że jeśli kompetentne organy nie zmienią zasad dofinansowania, rolnicy – posiadacze odpadów będą musieli ponieść koszty dotyczące podatku VAT.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek