Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) to inicjatywa w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Odbędzie się w dniach 18 września – 8 października 2020 roku, a punktem odniesienia będzie zeszłoroczny sukces, którego miarą jest 6704 działań w 28 krajach.

ESDW 2020 będzie łączyć się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).