Budowa chodnika w Ostrowie

W ramach przebudowy drogi gminnej w Ostrowie powstanie jednostronny chodnik na odcinku ok. 650 m, od skrzyżowania ul. Batorego z ul. Podleśną do wysokości posesji nr 20 w Ostrowie.

Ta inwestycja z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort życia wielu mieszkańców. Jej kosz to 399.750 zł.

Wykonawca – firma DROMAK zadeklarowała zakończenie prac do końca sierpnia br.